วิโรจน์

วิโรจน์

Guest

viroj@gmail.com

  มหาลัยในชลบุรี (5 views)

2021-03-03 15:50
มหาลัยในชลบุรี สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลายระดับรวมถึง ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมทั้งการทำการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยในชลบุรี มี 7 มหาวิทยาลัย

รายชื่อมหาวิทยาลัยในชลบุรีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตชลบุรี
(จ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี)

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
(จ.ชลบุรี อ.บางละมุง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
(จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา)


มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
(จ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี)

มหาวิทยาลัยเอเชียน ชลบุรี
(จ.ชลบุรี อ.บางละมุง)


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
(จ.ชลบุรี อ.บางละมุง)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
(จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา)

27.131.162.194

วิโรจน์

วิโรจน์

Guest

viroj@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Please fill in your result.
Powered by MakeWebEasy.com