โครงสร้างการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์

579 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 


นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ  
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประธาน
 
 
                    
 
 
 
 
 
                        

           
   นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ                             นายสุพล บริสุทธิ์                            นางนาฏยา  ทินกร ณ อยุธยา
                                                                                
        ผู้อำนวยการกองกองทุน                           ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย                                      กรรมการ
และส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ                     กระทรวง พ.ม                                   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
                 กรรมการ                                                    กรรมการ
                                                                         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

 

                                 

      นางสาวกิตติมา อังกินันท์                    นางนางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล                         นางมัลลิกา ภูษาทอง 
                                                                                
    ผู้อำนวยกองละเมิดและเพ่ง        ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ      นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ                   
               กรมบัญชีกลาง                                (โรงงานปีคนพิการสากล)
          ผู้แทนกระทรวงการคลัง                                     กรรมการ                                     ผู้แทนสำนักงบประมาณ
                  กรรมการ                                                และเลขานุการ                                            กรรมการ
 

Powered by MakeWebEasy.com