ข้อมูลทั่วไป

3609 จำนวนผู้เข้าชม  | 

         เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ ปัจจุบันอยู่ภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถือปฏิบัติตามระเบียบ-กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโรงงานอารักษ์
         พ.ศ.2550 เพื่อให้คนพิการที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ พัฒนาทักษะในการทำงานและฝึกอาชีพแล้วมีงานทำในโรงงาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและครอบครัวต่อไปวิสัยทัศน์  เป็นศูนย์ต้นแบบด้านการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการพันธกิจ

          1. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับคนพิการ

          2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ

          3. พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

          4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสทำงานในโรงงานในอารักษ์  มีอาชีพ และมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว     ปรัชญาองค์กร  สร้างคุณค่า ด้วยคุณภาพ

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

1.ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ

          กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาทักษะอาชีพและทักษะทางสังคมให้กับคนพิการ

          กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการมีอาชีพ และรายได้

2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

          กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาด

          กลยุทธ์ 2.2 พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

3 .การบริหารจัดการองค์กร

          กลยุทธ์ ที่ 3.1 พัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 .ส่งเสริมการมีสวนร่วมของเครือข่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน

          กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยงานภายใน ภายนอก หรือภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเงินทุนฯ ทั้งการผลิต การออกแบบ และด้านอื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการในชุมชน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้