แกลลอรี่ทั้งหมด

สงกรานต์ ๒๕๖๐

งานด้านพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร , 943 ผู้ชม

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ทำบุญต้อนรับปีใหม่

งานด้านพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร , 692 ผู้ชม

เจ้าหน้าที่ปัญญาภิวัฒน์เยี่ยมชม

งานด้านพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร , 927 ผู้ชม

อธิบดี พก. ให้เกียรติเป็นประธานมอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่

งานด้านพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร , 801 ผู้ชม

ผอ.จินตนา จันทร์บำรุง(กสส.) เข้าตรวจเยี่ยม

งานด้านพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร , 820 ผู้ชม

๕ส. เพื่อออกกำลังกายทุกวันพุธ

งานด้านพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร , 744 ผู้ชม

ทำบุญตักบาตรสตมวาร(๑๐๐ วัน)

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 790 ผู้ชม

ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 728 ผู้ชม

พิธีมอบรางวัลกองทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 1047 ผู้ชม

รมต.พม.เยี่ยมชมหน่วยผลิตและคลังสินค้า

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 803 ผู้ชม

ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จ.สมุทรปราการ

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 1101 ผู้ชม

ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จ.สุพรรณบุรี

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 818 ผู้ชม

พบนายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการอำเภอภาชี

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 1329 ผู้ชม

สิงห์อาสาร่วมพัฒนาสังคม

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 935 ผู้ชม

ถ่ายทำรายการ Lighthouse Family

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 1503 ผู้ชม

ติดตั้งจานดาวเทียม PSI

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 1578 ผู้ชม

มอบน้ำดื่มประชาบดีจำนวน ๕๐๐ แพ็ค

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 871 ผู้ชม

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๔๗/๕๗-๕๘

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 1270 ผู้ชม

Powered by MakeWebEasy.com