แกลลอรี่ทั้งหมด

อธิบดี พก. ให้เกียรติเป็นประธานมอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่

งานด้านพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร , 837 ผู้ชม

ผอ.จินตนา จันทร์บำรุง(กสส.) เข้าตรวจเยี่ยม

งานด้านพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร , 952 ผู้ชม

สงกรานต์ ๒๕๖๐

งานด้านพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร , 976 ผู้ชม

เจ้าหน้าที่ปัญญาภิวัฒน์เยี่ยมชม

งานด้านพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร , 962 ผู้ชม

๕ส. เพื่อออกกำลังกายทุกวันพุธ

งานด้านพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร , 783 ผู้ชม

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ทำบุญต้อนรับปีใหม่

งานด้านพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร , 750 ผู้ชม

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๔๗/๕๗-๕๘

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 1291 ผู้ชม

ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จ.สมุทรปราการ

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 1126 ผู้ชม

มอบน้ำดื่มประชาบดีจำนวน ๕๐๐ แพ็ค

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 901 ผู้ชม

พิธีมอบรางวัลกองทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 1069 ผู้ชม

ทำบุญตักบาตรสตมวาร(๑๐๐ วัน)

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 833 ผู้ชม

สิงห์อาสาร่วมพัฒนาสังคม

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 971 ผู้ชม

พบนายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการอำเภอภาชี

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 1367 ผู้ชม

ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 764 ผู้ชม

ถ่ายทำรายการ Lighthouse Family

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 1526 ผู้ชม

รมต.พม.เยี่ยมชมหน่วยผลิตและคลังสินค้า

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 822 ผู้ชม

ติดตั้งจานดาวเทียม PSI

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 1616 ผู้ชม

ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จ.สุพรรณบุรี

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 838 ผู้ชม

Powered by MakeWebEasy.com