All galleries

เจ้าหน้าที่ปัญญาภิวัฒน์เยี่ยมชม

งานด้านพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร , 962 View

๕ส. เพื่อออกกำลังกายทุกวันพุธ

งานด้านพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร , 783 View

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ทำบุญต้อนรับปีใหม่

งานด้านพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร , 750 View

ผอ.จินตนา จันทร์บำรุง(กสส.) เข้าตรวจเยี่ยม

งานด้านพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร , 952 View

สงกรานต์ ๒๕๖๐

งานด้านพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร , 976 View

มอบน้ำดื่มประชาบดีจำนวน ๕๐๐ แพ็ค

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 901 View

พิธีมอบรางวัลกองทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 1069 View

ทำบุญตักบาตรสตมวาร(๑๐๐ วัน)

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 833 View

สิงห์อาสาร่วมพัฒนาสังคม

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 971 View

พบนายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการอำเภอภาชี

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 1367 View

ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 764 View

รมต.พม.เยี่ยมชมหน่วยผลิตและคลังสินค้า

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 822 View

ถ่ายทำรายการ Lighthouse Family

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 1526 View

ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จ.สุพรรณบุรี

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 838 View

ติดตั้งจานดาวเทียม PSI

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 1616 View

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๔๗/๕๗-๕๘

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 1291 View

ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จ.สมุทรปราการ

งานด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงาน , 1126 View

Powered by MakeWebEasy.com